Container xét nghiệm lưu động hỗ trợ các “điểm nóng” dịch bệnh

Mỗi container xét nghiệm lưu động trung bình một ngày có khả năng xét nghiệm 3.600 mẫu đơn và 36.000 mẫu gộp. 5 container xét nghiệm sẽ được chuyển đến những “điểm nóng” về dịch bệnh trên cả nước, hứa hẹn sẽ đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống đại dịch.