Avatar photo

DS. Bùi Thanh Nguyệt

Nguyên nhân gây chóng mặt do rối loạn tiền đình. Ai có nguy cơ mắc bệnh?

Chóng mặt do rối loạn tiền đình chia làm 2 nhóm: Tiền đình ngoại biên: do tổn thương ống bán khuyên, soan nang, cầu nang của tai trong hoặc nhánh tiền đình của dây thần kinh số 8. Tiền đình trung ương: do tổn thương ảnh hưởng đến nhân tiền đình, thân não, tiểu não, tuỷ sống, phần vỏ não tiền đình.