Danh mục Góc nhìn

Nguyên nhân gây chóng mặt do rối loạn tiền đình. Ai có nguy cơ mắc bệnh?

Chóng mặt do rối loạn tiền đình chia làm 2 nhóm: Tiền đình ngoại biên: do tổn thương ống bán khuyên, soan nang, cầu nang của tai trong hoặc nhánh tiền đình của dây thần kinh số 8. Tiền đình trung ương: do tổn thương ảnh hưởng đến nhân tiền đình, thân não, tiểu não, tuỷ sống, phần vỏ não tiền đình.