Hội Viên

Ban Chấp Hành
Hội Dược Sĩ Trẻ Việt Nam

Nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Chấp hành Liên chị hội Dược sĩ trẻ Việt Nam và Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

Câu hỏi thường gặp

Trở thành Hội viên Hội Dược Sĩ Trẻ Việt Nam

Tham gia và đóng góp sức trẻ cho ngành Dược Việt Nam cùng chúng tôi

Nếu bạn là Dược sĩ đại học, cao đẳng và trung học, đã hoặc đang hoạt động trong lĩnh vực Dược ở Việt Nam có tuổi đời không quá 45 tuổi; HOẶC bạn là cán bộ khoa học kỹ thuật khác đã hoặc đang hoạt động trong ngành Dược thiết tha gắn bó, hỗ trợ cho hoạt động Dược thì bạn đã đủ điều kiện trở thành Hội Viên.