Chào mừng đến với
Hội Dược sĩ trẻ Việt Nam

Liên chi Hội Dược sĩ trẻ Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những Dược sĩ và các cán bộ khoa học kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực Dược Việt Nam.

Ban Chấp hành Liên chi Hội Dược sĩ trẻ Việt Nam

Nhiệm kỳ 2020-2025

Liên chi Hội Dược sĩ trẻ Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những Dược sĩ và các cán bộ khoa học kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực Dược Việt Nam. Liên chi Hội Dược sĩ trẻ Việt Nam là thành viên, trực thuộc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Các bài viết mới

Về hoạt động của hội và các chia sẻ của hội viên