Chào mừng đến với
Hội Dược sĩ trẻ Việt Nam

Liên chi Hội Dược sĩ trẻ Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những Dược sĩ và các cán bộ khoa học kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực Dược Việt Nam.

Ban Chấp hành Liên chi Hội Dược sĩ trẻ Việt Nam

Nhiệm kỳ 2020-2025

Liên chi Hội Dược sĩ trẻ Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những Dược sĩ và các cán bộ khoa học kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực Dược Việt Nam. Liên chi Hội Dược sĩ trẻ Việt Nam là thành viên, trực thuộc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Các bài viết mới

Về hoạt động của hội và các chia sẻ của hội viên

Quyền con người về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ

“Sức khỏe của tôi, quyền của tôi” (My health, my right) là chủ đề của Ngày Sức khỏe Thế giới 2024. Ngày nay, quyền về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của hàng triệu người trên thế giới đang bị ảnh hưởng…