Hoạt động chính

Các hoạt động giai đoạn 2021

Bên dưới là các hoạt động dự kiến trong 2021-2022, tùy thuộc vào tình hình dịch COVID mà các hoạt động có thể thay đổi

Hội thảo hướng nghiệp

Dành cho Hội viên, sinh viên dược

Chia sẻ kinh nghiệm giữa các dược sĩ và các dược sĩ trẻ, sinh viên dược để giúp có định hướng nghề nghiệp tốt hơn.

Kết nối, tư vấn cho các hội viên

Dành cho Hội viên

Tạo một môi trường để các dược sĩ có thể gặp gỡ, giao lưu, cùng chia sẻ các kinh nghiệm và kiến thức nghề nghiệp.

Hội nghị, hội thảo, triển lãm

Dành cho Hội viên, giới chuyên môn

Tạo cơ hội cho các dược sĩ trẻ được trình bày các sáng kiến, các công trình khoa học của mình trước công chúng

Nghiên cứu và công bố khoa học

Dành cho Hội viên

Tạo cơ hội cho các dược sĩ trẻ được tham gia nghiên cứu khoa học thực sự; Là cầu nối khoa học để các ý tưởng của các dược sĩ trẻ được triển khai trong nghiên cứu và trong thực tiễn;

Hoạt động tình nguyện

Dành cho Hội viên và người quan tâm

Làm tối ưu hóa hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện của Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam ở công tác cung ứng thuốc.

Tư vấn chính sách dược

Dành cho cơ quan nhà nước

Nghiên cứu, tìm hiểu các chính sách về dược. Tham gia tư vấn, đóng góp cho các chính sách dược tại địa phương, đơn vị.

Trở thành Hội viên Hội Dược Sĩ Trẻ Việt Nam

Tham gia và đóng góp sức trẻ cho ngành Dược Việt Nam cùng chúng tôi

Nếu bạn là Dược sĩ đại học, cao đẳng và trung học, đã hoặc đang hoạt động trong lĩnh vực Dược ở Việt Nam có tuổi đời không quá 45 tuổi; HOẶC bạn là cán bộ khoa học kỹ thuật khác đã hoặc đang hoạt động trong ngành Dược thiết tha gắn bó, hỗ trợ cho hoạt động Dược thì bạn đã đủ điều kiện trở thành Hội Viên.