Default image

ThS.DS. Trương Văn Đạt

Giảng viên, Bí thư đoàn Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Dược sĩ trẻ Việt Nam