Thẻ Marketing

Một số khái niệm trong Marketing: Insight – Big idea – Key message – Slogan – Tagline và một số case study

Trong quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược Marketing, để đưa thông điệp đến với khách hàng, bạn cần hiểu rõ một số khái niệm trong Marketing như Insight, Big Idea, Key Message, Slogan và Tagline. Vậy điểm khác nhau giữa các khái niệm này là gì?

Marketing dược phẩm: càng hạn chế càng chiến lược

Marketing Dược Phẩm: đó là sự kết hợp của hai lĩnh vực. Một người marketer trong ngành dược phẩm nên có cả hai yếu tố này như là điều kiện cần và rất cần. Đó là lợi thế trong sự phát triển nghề nghiệp trong dài hạn. Nếu bạn là một dược sĩ đã dành 5 năm hoặc hơn để học đại học, sau đại học về dược thì bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Lợi thế này rất lớn trong một môi trường marketing hết sức đặc thù bao gồm 7 yếu tố.